Sektioner
Mine værktøjer

Personale

Daglig leder:

 

 

Staldassistenter og Undervisere:

Beriderelev Ann-Katrine K. Rasmussen - 31550100 

Beriderelev Mathilde Sandgaard - 41117453


DRK's Bestyrelse pr. 3. marts 2016:

Morten Martinussen (Formand)
21 41 57 82

momartinussen@gmail.com

Thomas Friis Poulsen

20 33 32 81

thomas@iceice.dk

Line Hald
53 70 06 77

linehald@gmail.com

Dorthe Felix SørensenMette Holtet       
Jette Bille (Kasserer)    40 56 00 33  jettebille@gmail.com 


Bestyrelsesmøder afholdes månedlig.

Bestyrelsesmedlemmerne er formand i hver deres udvalg og der afholdes møder i de enkelte udvalg mindst én gang i kvartalet.

Herunder er formandens og næstformandens opgave- og ansvarsområde beskrevet.

Formand:

* Den overordnede ledelse af Bestyrelsen
* Personalemæssige anliggender
* Kontakt til det offentlige
* Kontakt til Dansk Ride Forbund (DRF)
* Bestyrelsens kontaktperson til PR og Markedsføringsudvalget
* Bestyrelsens kontaktperson til DRK's Støtteudvalg

Næstformand:

* Deltagelse i møder mellem bestyrelsen og samtlige udvalgsformænd/-kvinder
* Føring af protokol for møder i Bestyrelse samt fællesmøder mellem Bestyrelse og udvalgsformænd/-kvinder
* Stedfortræder for formanden

Kontakt os endelig:
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

 

  

 
 

 

You'll need Skype CreditFree via Skype