Beredskabsplan for Djurslands Rideklub

 

 

Ved ulykke eller brand:

 

Ved ulykker:

1. Stop ulykken – Benyt evt. førstehjælpskassen fra sadelrummet i ny stald.

2. Afskærm tilskadekomne, så tilstanden ikke forværres.

3. Få en anden til at tage sig af hesten/stoppe maskinen.

4. Bliv ved tilskadekomne og vurder dennes tilstand.

5. Ring ALARM 112 ved mindste tvivl.

6. Beskriv ulykken. Beskriv tilskadekomnes tilstand. Oplys adressen.

7. Tilkald voksne eller kvalificeret hjælp på stedet.

8. Når ambulancen er på vej, placér en person i indkørslen for at vise ambulancen vej til tilskadekomne.

 

Ved brand:

1. Uanset brandens omfang ring ALARM 112.

2. Tilkald voksne eller kvalificeret hjælp til stedet.

3. Bekæmp branden med det udstyr i har til rådighed (branddøre m.m.).

3. Børn/unge må IKKE deltage i brandslukningen.

4. Heste evakueres til eks. ridebane, folde eller ridehus.