DRK ønsker at fremstå – og være – en moderne rideklub hvor der arbejdes seriøst med uddannelse af ryttere og heste. 

 

Vi ønsker samtidigt at det skal være så sikkert som muligt at have sin færden i DRK. 

 

Man antager at ridning og anden omgang med heste forårsager omkring 5750 ulykker årligt. 

57 pct. af rideulykkerne, rammer unge piger under 19 år, hvilket er tankevækkende, fordi disse ulykker i mange tilfælde er ganske alvorlige. Der sker 1-2 ulykker med dødelig udgang årligt. De fleste ulykker (59 pct.) består i, at rytteren falder af hesten eller styrter sammen med hesten, mens 33 pct. sker ved at personen sparkes eller bliver trampet på. De resterende otte pct. sker ved bid, klemning eller trækning. 

De fleste af ulykkerne kunne forhindres, hvis vi er bedre oplyst om, hvordan man passer og plejer heste. Vi har let ved at glemme at vores ”kæledyr” samtidig kan være særdeles farlige og p.g.a. deres kræfter, kan de rette voldsom skade, når ulykker indtræder. 

Det handler om at undgå ulykker, og ulykker kan i mange tilfælde forhindres ved hvis man får indsigt i og viden om, hvordan man passer, plejer og omgås heste. 

Derfor vil sikkerhed i DRK være et tema som løbende vil blive behandlet på ryttermøder, bestyrelsesmøder og i den daglige ridning og ved omgang med heste og ponyer i stalden. 

 

2. LÆSEVEJLEDNING 

Sikkerhedspolitikken er opdelt i 5 hovedområder og indeholder både krav og henstillinger. Krav er ufravigelige og kan jf. afsnit 3 kun fraviges i særlige tilfælde. Henstillingerne anbefaler klubben at ryttere og andre altid følger i forbindelse med aktiviteter på eller i forbindelse med klubbens område. 

 

3. AFGRÆNSNING, OMFANG OG SANKTIONER 

Denne politik gælder ved alt brug af DRK’s faciliteter og ved ridning i det omkringliggende terræn hvis man har base i DRK. 

DRK er ansvarlig for at sikkerhedsreglerne håndhæves på klubbens faciliteter og kan kun undtagelsesvis give sine medlemmer dispensation herfor, hvis medlemmet med en lægeerklæring kan dokumentere ikke at have mulighed for at efterleve sikkerhedsreglerne. Medlemmer der vælger ikke at efterleve klubbens sikkerhedsregler kan efter en skriftlig advarsel indstilles til eksklusion af klubben jf. klubbens vedtægter. 

 

4. KLUBBENS FACILITETER GENERELT 

 

Krav til alle klubbens medlemmer, som altid skal overholdes ved ophold på klubbens faciliteter: 

• Alle bærer godkendt ridehjelm under ridning 

• Alle bærer sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten 

• Ingen fastgør sig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet 

• Ingen fører en hest uden trense eller grime og træktov 

• Ingen løber eller råber i nærheden af hestene 

• Ingen rykker/flår/saver hesten i munden med biddet 

• Ingen anvender pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion 

• Ingen anvender sporer uhæmmet 

• Alle u/16 skal bruge ridehjelm ved alt håndtering af heste 

• Alle hunde skal være i snor 

 

5. STALD 

 

KRAV: 

• Heste på opbindings/striglepladser må ikke stå uden opsyn 

• Er staldgangen mindre en 2 meter bred, er det for farligt at lade to heste passere hinanden 

• Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser, dækkener m.v. 

• For at opholde sig alene i stalden skal medlemmet have taget ryttermærke 1 eller have viden svarende dertil 

• Heste må ikke være løse på staldgangen 

• Løb og råben er ikke tilladt i stalden 

• Rygning forbudt i staldene og i hallerne 

 

HENSTILLINGER 

• Sandaler og andet åbent fodtøj bør ikke benyttes i stalden 

• Det anbefales alle at bruge ridehjelm under alt omgang med heste 

 

6. RIDEHUS/BANE 

 

KRAV: 

 

• Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm 

• Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl og som ikke har snører, der kan hænge fast i bøjlen 

• Alle u/18 år benytter sikkerhedsvest ved springning 

• For at deltage i ”fri ridning” uden undervisning skal rytteren have taget ryttermærke 2 eller have færdigheder svarende dertil 

• I ridehallen (på banen) må der ikke være tilskuere og/eller andre personer end ryttere og undervisere samt evt. trækkere 

• Det er ikke tilladt at bruge hovedtelefoner under ridning 

• Rygning forbudt i staldene og i hallerne 

 

HENSTILLINGER 

• Vi henstiller til at alle rider med sikkerhedsvest ved springning 

 

7. TERRÆN 

 

KRAV: 

• Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm 

• Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl og som ikke har snører der kan hænge fast i bøjlen 

• Færdselsloven overholdes og alle er forpligtet til at vise hensyn til andre trafikanter 

• Følg forbundets anbefalinger omkring ridning i trafikken. 

 

HENSTILLINGER 

• Medbring altid en mobiltelefon 

• Fortæl andre hvor du regner med at ride hen 

• Rid altid sammen med andre, hvis du rider alene bør du være særlig opmærksom på at andre ved hvor du rider hen og hvor længe du regner med at være væk. 

• Rid på ridestierne 

• Passér kun andre mennesker i skridt når du rider i terrænet, dette gælder også cykelister 

• Ved ridning i flok har alle kendskab til fælles spilleregler for turen 

 

8. FOLD 

 

KRAV: 

• Heste der føres på fold skal som minimum føres i grime og træktov 

• Fører flere personer heste ud på samme tid, må der først slippes fri, når alle er klar 

• For at lukke eller hente heste på folden skal rytteren have taget ryttermærke 3 eller have færdigheder og viden svarende dertil 

• Du skal kende klubbens regler for brug af fællesfolde 

• Unge under 15 må kun føre én hest af gangen til og fra folden 

 

HENSTILLINGER 

• En person bør kun føre én hest af gangen til og fra folden 

• Der bør ikke gives godbidder når der er flere heste på folden, da dette kan give uro og farlige situationer